De Week van Gouda 31 maart

Deze week vanuit de Chocoladefabriek: Isabelle Meijer finalist Miss Benelux, kunstwerk kop van de kleiweg verhuist naar plein Huis van

De Week van Gouda 9 december

Het ID College kreeg vrijdag 9 december hoog bezoek van astronaut André Kuipers. Ook werd de boom uit Kongsberg geplaatst

De Week van Gouda 5 februari 2016

Adviesrapport over AZC, Herinrichting kop van de Kleiweg en Gemeente koopt

College en KWS akkoord over koopsom Koudasfalt terrein

Het college heeft overeenstemming bereikt met de huidige eigenaar KWS over de koopsom voor het voormalige Koudasfalt terrein. Wethouder Daphne

Uitreiking Vrijwilligerspennig Dieke Stiegelis

Op woensdag 16 september ontving mevrouw H.C. (Diek) Stiegelis-Spaas de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne

De Week van Gouda 19 december 2014

EP releaseparty van Aangeschoten Wild, voor de tiende keer ligt er een ijsbaan op de Markt, Dierenambulance Gouda naar andere

Facebook
twitter