Uitreiking Vrijwilligerspennig Dieke Stiegelis

Op woensdag 16 september ontving mevrouw H.C. (Diek) Stiegelis-Spaas de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Daphne

Facebook
twitter